Mình dùng acf và polylang để làm webiste đa ngôn ngử, mình dùng code sau để translate chuỗi để dịch. Mà không hiêu sao thằng polylang nó không dịch được. $title = get_field['title_item']; echo _e( $title,'ten-domain');

Mình dùng acf và polylang để làm webiste đa ngôn ngử, mình dùng code sau để translate chuỗi để dịch. Mà không hiêu sao thằng polylang nó không dịch được. $title = get_field['title_item']; echo _e( $title,'ten-domain');
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình dùng acf và polylang để làm webiste đa ngôn ngử, mình dùng code sau để translate chuỗi để dịch. Mà không hiêu sao thằng polylang nó không dịch được.

$title = get_field[‘title_item’];
echo _e( $title,‘ten-domain’);
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/603175590383336/