Mình đang tính mua Elementor để ủng hộ Dev mà giá mắc quá, anh em nào có discount code giúp mình uống cà phê với 🥰. Nhân tiện cho mình hỏi các bạn đang xài Flatsome hay Elementor hay Beaver Builder vậy? Dùng cái nào thích và tốt hơn?

Mình đang tính mua Elementor để ủng hộ Dev mà giá mắc quá, anh em nào có discount code giúp mình uống cà phê với 🥰. Nhân tiện cho mình hỏi các bạn đang xài Flatsome hay Elementor hay Beaver Builder vậy? Dùng cái nào thích và tốt hơn?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang tính mua Elementor để ủng hộ Dev mà giá mắc quá, anh em nào có discount code giúp mình uống cà phê với :smiling_face_with_three_hearts:. Nhân tiện cho mình hỏi các bạn đang xài Flatsome hay Elementor hay Beaver Builder vậy? Dùng cái nào thích và tốt hơn?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/530598644307698/