mình đang muốn tìm 1 b support chuyển từ src html sang wp. deal theo job. work lâu dài vì công việc team mình khá nhiều. B nào có nhu cầu ib mình với ạ. Cảm ơn ad đã duyệt

Câu hỏi từ Group FB:
mình đang muốn tìm 1 b support chuyển từ src html sang wp. deal theo job. work lâu dài vì công việc team mình khá nhiều. B nào có nhu cầu ib mình với ạ. Cảm ơn ad đã duyệt
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | mình đang muốn tìm 1 b support chuyển từ src html sang wp