mình đang muốn làm 1 web bán hàng phụ kiện, đồ chơi, đồ tiện ích các loại. Cần 1 bạn làm web có tâm nhiệt tình ở Hà Nội

mình đang muốn làm 1 web bán hàng phụ kiện, đồ chơi, đồ tiện ích các loại. Cần 1 bạn làm web có tâm nhiệt tình ở Hà Nội
0

Câu hỏi từ Group FB:
mình đang muốn làm 1 web bán hàng phụ kiện, đồ chơi, đồ tiện ích các loại. Cần 1 bạn làm web có tâm nhiệt tình ở Hà Nội
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/525893258111570/