Mình đang lập một web truyện mà vẫn chưa biết up truyện như các nhà dịch khác ấy nên có bạn nào có thể ib tư vấn mình được không ạ💕🥺

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang lập một web truyện mà vẫn chưa biết up truyện như các nhà dịch khác ấy nên có bạn nào có thể ib tư vấn mình được không ạ:two_hearts::pleading_face:
Nguồn: Redirecting...