Mình đang làm về game , cần 1 bạn clone lại web kiểu này hoặc WP và có 1 số chỉnh sửa theo ý mình . đã mua sẵn host và domain Bạn nào nhận đơn ko nhỉ??

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang làm về game , cần 1 bạn clone lại web kiểu này hoặc WP và có 1 số chỉnh sửa theo ý mình . đã mua sẵn host và domain
Bạn nào nhận đơn ko nhỉ??
Nguồn: Redirecting...