Mình đăng ký Website với bộ công thương nhưng báo về vài lỗi. Có bác nào hỗ trợ không ạ

Mình đăng ký Website với bộ công thương nhưng báo về vài lỗi. Có bác nào hỗ trợ không ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đăng ký Website với bộ công thương nhưng báo về vài lỗi. Có bác nào hỗ trợ không ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/789353625098864/