Mình đang có website bđs làm trên flatsome. Muốn tích hợp thêm chức năng đăng ký thành viên và đăng tin trên website. Bác nào nhận ib mình báo giá

Mình đang có website bđs làm trên flatsome. Muốn tích hợp thêm chức năng đăng ký thành viên và đăng tin trên website. Bác nào nhận ib mình báo giá
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang có website bđs làm trên flatsome. Muốn tích hợp thêm chức năng đăng ký thành viên và đăng tin trên website. Bác nào nhận ib mình báo giá
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/766459974054896/