Mình đang có 1 cái website nội bộ, Video mình đang để trên nas synology, mình muốn mọi người xem video thì phương án như nào? Các bạn giúp mình với.

Mình đang có 1 cái website nội bộ, Video mình đang để trên nas synology, mình muốn mọi người xem video thì phương án như nào? Các bạn giúp mình với.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang có 1 cái website nội bộ, Video mình đang để trên nas synology, mình muốn mọi người xem video thì phương án như nào? Các bạn giúp mình với.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/637840333583528/