Mình đang cần tìm 1 bạn chuyên về wordpress. Mình đang cần làm 1 trang web theo mẫu có sẵn. Bạn nào có khả năng inb trao đổi nhé.

Mình đang cần tìm 1 bạn chuyên về wordpress. Mình đang cần làm 1 trang web theo mẫu có sẵn. Bạn nào có khả năng inb trao đổi nhé.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang cần tìm 1 bạn chuyên về wordpress. Mình đang cần làm 1 trang web theo mẫu có sẵn. Bạn nào có khả năng inb trao đổi nhé.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/768152053885688/

Bạn cần làm về lĩnh vực nào inbox để trao đổi thêm