Mình đang cần thiết kế 1 webapp liên quan đến quản lý các website, yêu cầu là freelance, ib để trao đổi trực tiếp

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang cần thiết kế 1 webapp liên quan đến quản lý các website, yêu cầu là freelance, ib để trao đổi trực tiếp
Nguồn: Redirecting...