Mình đang cần một dev thành thạo build layout về elementor. build với một site mẫu có sẵn họ cũng dùng elementor. ai làm được xin ib trực tiếp. bạn nào không có kinh nghiệm thì thôi khỏi mất time của đôi bên. Thanks all!

Mình đang cần một dev thành thạo build layout về elementor. build với một site mẫu có sẵn họ cũng dùng elementor. ai làm được xin ib trực tiếp. bạn nào không có kinh nghiệm thì thôi khỏi mất time của đôi bên. Thanks all!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang cần một dev thành thạo build layout về elementor. build với một site mẫu có sẵn họ cũng dùng elementor. ai làm được xin ib trực tiếp. bạn nào không có kinh nghiệm thì thôi khỏi mất time của đôi bên. Thanks all!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/764488247585402/