Mình đang cần làm 1 website bán hàng Onepage bằng wordpress có gắn cổng thanh toán Paypal

Câu hỏi:
Mình đang cần làm 1 website bán hàng Onepage bằng wordpress có gắn cổng thanh toán Paypal. Bạn nào nhận inbox báo giá cho mình nhé
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | **Mình đang cần làm 1 website bán hàng Onepage bằng wordpress có gắn cổng thanh toán Paypal