Mình đang cần làm 1 site bán hàng us, bạn nào làm chuẩn, giao diện đẹp, có thể tối ưu nhanh để nâng cr, bạn nào làm được ib mình nhe

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang cần làm 1 site bán hàng us, bạn nào làm chuẩn, giao diện đẹp, có thể tối ưu nhanh để nâng cr, bạn nào làm được ib mình nhe
Nguồn: Redirecting...