Mình đang bị tạm khóa tài khoản dùng thử google cloud VPS. Có cách nào vào lấy lại file database wordpress không ạ? Mới hết hạn được vài ngày

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang bị tạm khóa tài khoản dùng thử google cloud VPS. Có cách nào vào lấy lại file database wordpress không ạ? Mới hết hạn được vài ngày
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/789364068431153/