Mình đã mất 7749 ngày để Việt Hoá Theme Flatsome bằng file flatsome.pot ra 2 file vi.mo và vi.po nhưng khi up lên thư mục languas gì gì đó mà sao vẫn không chuyển sang tiếng Việt được nhỉ, ai giúp mình với

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đã mất 7749 ngày để Việt Hoá Theme Flatsome bằng file flatsome.pot ra 2 file vi.mo và vi.po nhưng khi up lên thư mục languas gì gì đó mà sao vẫn không chuyển sang tiếng Việt được nhỉ, ai giúp mình với
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/778557912845102/