Mình có website rồi nhưng mình muốn tạo thêm tên miền phụ (vd:check.domain.net) thì phải làm thế nào nhỉ

Mình có website rồi nhưng mình muốn tạo thêm tên miền phụ (vd:check.domain.net) thì phải làm thế nào nhỉ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình có website rồi nhưng mình muốn tạo thêm tên miền phụ (vd:check.domain.net) thì phải làm thế nào nhỉ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/758422658191961/