Mình có tự tạo cái custom template và phần phân trang thì bị lỗi 404 bạn nào làm được chỉ giúp với xin cảm ơn

Mình có tự tạo cái custom template và phần phân trang thì bị lỗi 404 bạn nào làm được chỉ giúp với xin cảm ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình có tự tạo cái custom template và phần phân trang thì bị lỗi 404 bạn nào làm được chỉ giúp với xin cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/784529048914655/