Mình có tự tạo cái custom template và phần phân trang thì bị lỗi 404 bạn nào làm được chỉ giúp với xin cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Mình có tự tạo cái custom template và phần phân trang thì bị lỗi 404 bạn nào làm được chỉ giúp với xin cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/784529048914655/