Mình có trang wordpress bị chuyển hướng, cần bạn nào đó hỗ trợ gấp. Có trả phí đầy đủ, bạn nào nhận inbox hoặc comment giúp mình. Cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Mình có trang wordpress bị chuyển hướng, cần bạn nào đó hỗ trợ gấp. Có trả phí đầy đủ, bạn nào nhận inbox hoặc comment giúp mình. Cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/614342169266678/