Mình có link dạng này https://domain. com/2017/08/ten-bai-viet.html muốn redirect về https://domain. com/ten-bai-viet mà sử dụng vps nên ko sử dụng được file .htaccess nhờ các bác trợ giúp ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
Mình có link dạng này
https://domain. com/2017/08/ten-bai-viet.html
muốn redirect về https://domain. com/ten-bai-viet
mà sử dụng vps nên ko sử dụng được file .htaccess nhờ các bác trợ giúp ạ.
Nguồn: Redirecting...