mình có host rồi , theme rồi , cần 1 bạn cài , đặt chỉnh sửa lại cho chuẩn ! thêm thư mục các kiểu con đà điểu ! ae ai làm k cho mình cái giá hữu nghị vào inbox nhé :v🥰

Câu hỏi từ Group FB:
mình có host rồi , theme rồi , cần 1 bạn cài , đặt chỉnh sửa lại cho chuẩn ! thêm thư mục các kiểu con đà điểu !

ae ai làm k cho mình cái giá hữu nghị vào inbox nhé :v​:smiling_face_with_three_hearts:
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | mình có host rồi , theme rồi , cần 1 bạn cài , đặt chỉnh sửa lại cho chuẩn