Mình có file back up trên vps, đã cài lại wordpress, cần bác nào teamview hướng dẫn restore lại data qua site mới. Mình gởi tiền cafe. Tks

Mình có file back up trên vps, đã cài lại wordpress, cần bác nào teamview hướng dẫn restore lại data qua site mới. Mình gởi tiền cafe. Tks
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình có file back up trên vps, đã cài lại wordpress, cần bác nào teamview hướng dẫn restore lại data qua site mới. Mình gởi tiền cafe. Tks
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/773680529999507/