mình có dùng Loco Translate để dịch theme nhưng mà h mình tạo 1 web với domain khác vẫn dùng theme đấy có cách nào để backup những thứ đã dịch ở web thứ 1 sang web thứ 2 ko :) nếu dịch lại từ đầu thì cũng hơi mệt . thank

mình có dùng Loco Translate để dịch theme nhưng mà h mình tạo 1 web với domain khác vẫn dùng theme đấy có cách nào để backup những thứ đã dịch ở web thứ 1 sang web thứ 2 ko :) nếu dịch lại từ đầu thì cũng hơi mệt . thank
0

Câu hỏi từ Group FB:
mình có dùng Loco Translate để dịch theme nhưng mà h mình tạo 1 web với domain khác vẫn dùng theme đấy có cách nào để backup những thứ đã dịch ở web thứ 1 sang web thứ 2 ko :slight_smile: nếu dịch lại từ đầu thì cũng hơi mệt . thank
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/641868886514006/