Mình có cài mấy plugin cấm chuột phải, copy và f12... Nhưng nó chỉ cần tắt javascript đi là hểt. Cho mình hỏi có cái plugin nào ko cho tắt java ko mọi người?

Mình có cài mấy plugin cấm chuột phải, copy và f12... Nhưng nó chỉ cần tắt javascript đi là hểt. Cho mình hỏi có cái plugin nào ko cho tắt java ko mọi người?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình có cài mấy plugin cấm chuột phải, copy và f12… Nhưng nó chỉ cần tắt javascript đi là hểt. Cho mình hỏi có cái plugin nào ko cho tắt java ko mọi người?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/543865929647636/