Mình cần viết thêm một singlepage product a cho category a, singple page b template cho category b. Dùng luôn theme của wooecomerce. Bạn nào làm được inbox

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần viết thêm một singlepage product a cho category a, singple page b template cho category b. Dùng luôn theme của wooecomerce. Bạn nào làm được inbox
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/847381605962732/