**Mình cần tìm 1 bạn tối ưu tốc độ phần Add to cart của Woocommerce. Không hiểu sao của mình bị chậm quá, mỗi lần click phải mất 5-8s mới xong.** **Ưu tiên ở HN.** **Cảm ơn các bạn**

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần tìm 1 bạn tối ưu tốc độ phần Add to cart của Woocommerce. Không hiểu sao của mình bị chậm quá, mỗi lần click phải mất 5-8s mới xong.

Ưu tiên ở HN.

Cảm ơn các bạn
Nguồn: Redirecting...