Mình cần theme hoặc plugin hổ trợ việc cấp account cho hệ thống bên mình

Câu hỏi:
Chào mọi người
Mình cần theme hoặc plugin hổ trợ việc cấp account cho hệ thống bên mình.
Yêu cầu là mình có 1 list account có sẳn. KH vào đăng kí thông tin sau đó hệ thống sẽ gửi account về cho KH thông qua email hoặc sdt đã đăng kí. Mõi sdt (email) tương ứng với 1 account
Ai có cho mình demo nhé !
Cảm ơn admin
Cảm ơn mọi người
Nguồn: Redirecting...