Mình cần thêm tính năng trên web đăng tin bđs trên themes đã có sẵn

Câu hỏi:
Mình cần thêm tính năng trên web đăng tin bđs trên themes đã có sẵn. Bạn nào làm ib
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/1270583370309218/