Mình cần quản lý 1 ảnh QR Code Sẽ in ảnh này lên giấy và quản lý đích đến của link. Mọi người cho mình hỏi sử dụng cách nào đơn giản, hiệu quả ạ! Cảm ơn cả nhà

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần quản lý 1 ảnh QR Code
Sẽ in ảnh này lên giấy và quản lý đích đến của link.
Mọi người cho mình hỏi sử dụng cách nào đơn giản, hiệu quả ạ!
Cảm ơn cả nhà
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/680542955979932/