Mình cần plugin làm đặt bàn cho nhà hàng. Mình đã dùng qua các contact form cơ bản nhưng nó không có phần tổng hợp số khách trong ngày, toàn phải đi tìm trong email rất cực. Bác nào biết chỉ giúp em.

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần plugin làm đặt bàn cho nhà hàng. Mình đã dùng qua các contact form cơ bản nhưng nó không có phần tổng hợp số khách trong ngày, toàn phải đi tìm trong email rất cực.
Bác nào biết chỉ giúp em.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Mình cần plugin làm đặt bàn cho nhà hàng