Mình cần outsource 1 dự án làm bằng wordpress (biết PHP). Ai có thể nhận làm inbox cho mình ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần outsource 1 dự án làm bằng wordpress (biết PHP). Ai có thể nhận làm inbox cho mình ạ
Nguồn: Redirecting...