Mình cần một plugin làm kế toán đơn giản cho trung tâm ngoại ngữ, chủ yếu thu chi theo khách hàng, quỹ... Có ai biết plugin nào ngon không

Mình cần một plugin làm kế toán đơn giản cho trung tâm ngoại ngữ, chủ yếu thu chi theo khách hàng, quỹ... Có ai biết plugin nào ngon không
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần một plugin làm kế toán đơn giản cho trung tâm ngoại ngữ, chủ yếu thu chi theo khách hàng, quỹ… Có ai biết plugin nào ngon không
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/609456803088548/