Mình cần làm web thông tin gia sư

Câu hỏi:
Mình cần làm 1 web, chủ đề chủ yếu là hiển thị thông tin gia sư, người tìm việc gia sư. Khá đơn giản không yêu cầu nhiều chức năng. Có login, logout, live chat.
Cần hoàn thành trong 3 ngày, bác nào nhận làm được hú mình nhé mình gửi demo.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/1170945676939655/