Mình cần giải pháp lưu trữ file và share , Đã bị Gdrive xoá report vi phạm bản quyền. Tầm 300Gb, Bác nào có giải pháp khác inbox mình

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần giải pháp lưu trữ file và share , Đã bị Gdrive xoá report vi phạm bản quyền. Tầm 300Gb, Bác nào có giải pháp khác inbox mình
Nguồn: Redirecting...