Mình cần công cụ hay 1 plugin nào đó có thể cào nội dung từ google. Chỉ cần nhập từ khóa là nó cào mỗi nơi 1 tý để thành 1 post. Ai biết không ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần công cụ hay 1 plugin nào đó có thể cào nội dung từ google. Chỉ cần nhập từ khóa là nó cào mỗi nơi 1 tý để thành 1 post. Ai biết không ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/779059426128284/