Mình cần code vài tính năng cho website wordpress

Câu hỏi:
Mình cần code vài tính năng cho website wordpress. Bạn nào nhận làm inbox giúp mình nhé.
Nguồn: Redirecting...