Mình cần chỉnh sửa biến thể của Wocomerce

Câu hỏi:
Mình cần chỉnh sửa biến thể của Wocomerce. Bạn nào pro làm giúp, chứ có 1 bạn nhận tiền cọc xong trả lại. Nản quá
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Mình cần chỉnh sửa biến thể của Wocomerce