Mình cần build landing page từ thiết kế có sẵn. Yêu cầu biết WP và có thể custom theme. Bạn nào quan tâm thì inbox. Xin cảm ơn.

Mình cần build landing page từ thiết kế có sẵn. Yêu cầu biết WP và có thể custom theme. Bạn nào quan tâm thì inbox. Xin cảm ơn.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần build landing page từ thiết kế có sẵn. Yêu cầu biết WP và có thể custom theme. Bạn nào quan tâm thì inbox. Xin cảm ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/690335865000641/