Mình cần 1 web bất động sản, tự động lấy thông tin cập nhật từ các sites khác về

Câu hỏi:
Mình cần 1 web bất động sản, tự động lấy thông tin cập nhật từ các sites khác về. Bạn nào đã làm rồi báo giá giúp mình qua inbox.
Nguồn: Redirecting...