Mình cần 1 bạn test lại responsive & 1 số tính năng trên 02 website vừa hoàn thiện. Bạn nào làm được inbox mình gửi list nội dung cần check & báo giá mình nhé. Xin cảm ơn!

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần 1 bạn test lại responsive & 1 số tính năng trên 02 website vừa hoàn thiện.
Bạn nào làm được inbox mình gửi list nội dung cần check & báo giá mình nhé.
Xin cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/811669122867314/