Mình cần 1 bạn hỗ trợ viết hàm hiển thị category & taxnomies ra trang chủ, danh mục, bài viết theo mẫu vào theme generate press. Cám ơn mọi người đã đọc

Mình cần 1 bạn hỗ trợ viết hàm hiển thị category & taxnomies ra trang chủ, danh mục, bài viết theo mẫu vào theme generate press. Cám ơn mọi người đã đọc
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần 1 bạn hỗ trợ viết hàm hiển thị category & taxnomies ra trang chủ, danh mục, bài viết theo mẫu vào theme generate press. Cám ơn mọi người đã đọc
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/724284728272421/