Mình cần 1 bạn hỗ trợ phần thêm thanh toán của trang web

Câu hỏi:
xinh chào ! mình cần 1 bạn sp phần thêm thanh toán của trang web mình ai làm được ib mình hậu tạ sau ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | xinh chào ! mình cần 1 bạn sp phần thêm thanh toán của trang web mình ai làm được ib mình hậu tạ sau ạ