Minh bi lổi khi cái mời plugin , trước đó mình có cái plugin backup dư liêu thi xay ra lổi trên Gg ko ra anh em cho xin idea với a

Câu hỏi từ Group FB:
Minh bi lổi khi cái mời plugin , trước đó mình có cái plugin backup dư liêu thi xay ra lổi trên
Gg ko ra anh em cho xin idea với a
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/843377613029798/