Mình bị lỗi add to cart nó cứ xoay vòng vòng, ai biết cách nào hoặc nhận fix thì inbox mình nhé

Câu hỏi:
Mình bị lỗi add to cart nó cứ xoay vòng vòng, ai biết cách nào hoặc nhận fix thì inbox mình nhé.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/1216638709037018/