mấy bạn cho mình hỏi có plugin nào che hình ảnh nhảy cảm click vào để mở xem ko thế ạ ?

Câu hỏi từ Group FB:
mấy bạn cho mình hỏi có plugin nào che hình ảnh nhảy cảm click vào để mở xem ko thế ạ ?
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | mấy bạn cho mình hỏi có plugin nào che hình ảnh nhảy cảm click vào để mở xem ko thế ạ