Mấy bác ơi cho hỏi ngoài lề xíu , là mình có vọc vọc cái hosting của inet thấy có cái là WEB APPLICATIONS thì tìm hiểu biết nó là webapp ... các kiểu nhưng mà ko biết sử dụng rồi cài đặt sau. Bác nào rành cho mình xin cái hướng dẫn 🥰 Tks ad duyệt

Mấy bác ơi cho hỏi ngoài lề xíu , là mình có vọc vọc cái hosting của inet thấy có cái là WEB APPLICATIONS thì tìm hiểu biết nó là webapp ... các kiểu nhưng mà ko biết sử dụng rồi cài đặt sau. Bác nào rành cho mình xin cái hướng dẫn 🥰 Tks ad duyệt
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mấy bác ơi cho hỏi ngoài lề xíu , là mình có vọc vọc cái hosting của inet thấy có cái là WEB APPLICATIONS thì tìm hiểu biết nó là webapp … các kiểu nhưng mà ko biết sử dụng rồi cài đặt sau. Bác nào rành cho mình xin cái hướng dẫn :smiling_face_with_three_hearts:
Tks ad duyệt
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/565109434189952/