Mấy bác cho em hỏi xíu về CF7: Em cài SMTp đầy đủ đang gửi mail bình thường giờ tự dưng lại không gửi được nữa thì thường nguyên nhân do đâu vậy ạ

Mấy bác cho em hỏi xíu về CF7: Em cài SMTp đầy đủ đang gửi mail bình thường giờ tự dưng lại không gửi được nữa thì thường nguyên nhân do đâu vậy ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mấy bác cho em hỏi xíu về CF7: Em cài SMTp đầy đủ đang gửi mail bình thường giờ tự dưng lại không gửi được nữa thì thường nguyên nhân do đâu vậy ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/604462256921336/