Mấy bác cho em hỏi chút : Dùng API up ảnh truyện lên blogspot rồi lấy Link ảnh đăng lên website cụ thể là làm như nào ạ ??

Mấy bác cho em hỏi chút : Dùng API up ảnh truyện lên blogspot rồi lấy Link ảnh đăng lên website cụ thể là làm như nào ạ ??
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mấy bác cho em hỏi chút : Dùng API up ảnh truyện lên blogspot rồi lấy Link ảnh đăng lên website cụ thể là làm như nào ạ ??
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/592956744738554/