mấy bác cho e hỏi. có plugin nào hỗ trợ translate khi post đc public ko mấy bác

mấy bác cho e hỏi. có plugin nào hỗ trợ translate khi post đc public ko mấy bác
0

Câu hỏi từ Group FB:
mấy bác cho e hỏi. có plugin nào hỗ trợ translate khi post đc public ko mấy bác
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/679092182791676/