Mấy anh cho em khỏi giờ các chức năng đăng bài mới, sp mới, trang mới... đều bị chuyển hướng về trang chủ. Giờ em phải khắc phục sao ạ. Em cảm ơn ạ 😁

Câu hỏi từ Group FB:
Mấy anh cho em khỏi giờ các chức năng đăng bài mới, sp mới, trang mới… đều bị chuyển hướng về trang chủ. Giờ em phải khắc phục sao ạ. Em cảm ơn ạ :grin:
Nguồn: Redirecting...